Motiverande läxor, vad är det? - åtta elevers förhållningssätt till läxor

 • Gunilla Nielsen
 • Camilla Hansson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Mar-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '