Motstånd eller trots?
: Fokusgruppdiskussion med pedagoger om barns motstånd i förskolan

 • Linda Lyckemyr

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2018-Feb-01
  Original languageSwedish
  SupervisorAdam Droppe (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

  Educational program

  • Förskollärarutbildning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '