Musik som hjälpmedel
: En kvalitativ undersökning om pedagogers användning av musik i matematik, svenska och engelska

 • Jessica Håkansson
 • Malin Olsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2010-Apr-22
  Original languageSwedish
  SupervisorMichael Eylers (Supervisor) & Eva Svederberg (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this

  '