”Nämen oj, är du redan klar?”
: en deskriptiv studie av lärares syn på matematiskt begåvade elever och deras undervisningssituation i matematikämnet

Translated title of the thesis: “Oh my, are you done already?": a descriptive study of teachers' views on mathematically gifted pupils and their teaching situation in mathematics
  • Ebba Molin
  • Ida Nilsson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2023-Jun
Original languageSwedish
SupervisorÖrjan Hansson (Supervisor), Christina Svensson (Assessor) & Petra Magnusson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this

'