"När barnen löser sina konflikter själv så hör man oftast sin egen röst själv"
: En gruppintervjustudie om förskollärares uppfattning av konflikthantering i barngruppen

 • Ida Svensson
 • Malin Vallin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2018-Jan-12
  Original languageSwedish
  SupervisorElisabet Radeklev (Supervisor) & Adam Droppe (Examiner)

  Educational program

  • Förskollärarutbildning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '