När lämningarna går skilda vägar
: Skillnader i hänsyn inom skogsbruket mellan fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar gällande färdvägar

Translated title of the thesis: When the relics takes separate routes: Differences in respect within forestry for ancient monuments and other cultural-historical relics regarding routes
  • Jimmy Olsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2021-Apr-19
Original languageSwedish
SupervisorJoachim Regnéll (Supervisor) & Nils-Olof Svensson (Examiner)

Educational program

  • Landscape Science Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • History and Archaeology (601)

Cite this

'