När livet plötsligt förändras
: en litteraturöversikt om yngre patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt

Translated title of the thesis: When life suddenly changes: younger patients experiences of suffering a heart attack.
  • Muna Farah
  • Liliana Alina Pasca

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Jun-24
Original languageSwedish
SupervisorAnn-Sofi Ellertsson (Supervisor) & Gerth Hedov (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'