Närståendes upplevelser av att vårda en person med Alzheimers sjukdom

 • Ramute Al-Saidi
 • Anna Molin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '