Naturvetenskapliga begrepp, en språklig utmaning för NO-lärare?
En kvalitativ intervjustudie om hur språk påverkar förståelsen av naturvetenskapliga begrepp hos första- och andraspråkselever

  • Maja Lund
  • Sanna Mattison

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jun-24
Original languageSwedish
SupervisorElisabeth Einarsson (Supervisor) & Maria Rosberg (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Courses and Subjects

  • Education

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Natural sciences (1)
  • Educational Sciences (503)
  • General Language Studies and Linguistics (60201)

Cite this

'