”NO är ju lite torrt och faktaspäckat” En studie om användandet av skönlitteratur i undervisningen i naturorienterande ämnen

 • Sara Strömberg
 • Tina Lennartsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '