Oavsett, så gäller det att hitta eleven där den är, oavsett om den är i svårigheter eller i "lättigheter"
: En studie om implementering av handlingsplaners innehåll gällande särskild begåvning i matematik

Translated title of the thesis: A study on the implementation of action plans' content regarding special talent in Mathematics
 • Jessica Lindau
 • Eva Silfver

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2017-Jul-03
  Original languageSwedish
  SupervisorIngemar Holgersson (Supervisor) & Ann-Elise Persson (Examiner)

  Educational program

  • Special Education Teacher Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '