Omvårdnad av självmordsnära patienter inom psykiatrin - En kvalitativ intervjuundersökning utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

 • Pontus Carlén

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '