Omvårdnadsaspekter för att förhindra viktnedgång hos äldre personer med Alzheimers sjukdom Litteraturstudie

 • Rasmus Eriksson
 • Pernilla Munthe

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '