Omvårdnadspersonalens upplevelser av att möta patienter inom palliativ vård

 • Martina Fagerström
 • Isabelle Petersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '