Ordningsbetyg som förväntad lösning
: En diskussion av lärares och politikers attityder till att betygsätta ordning och uppförande hos elever

 • Sandra Bjerstedt
 • Johanna Mattsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Jun-30
  Original languageSwedish
  SupervisorSven-Åke Nordström (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

  Courses and Subjects

  • Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Cite this

  '