Organiserad fritidsverksamhet för barn i ålder nio till tolv år – en undersökning om mellanstadiebarns behov av fritidsklubbsverksamhet

 • Fredric Persson
 • Daniel Pettersson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2004-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '