"På högstadiet kan en del elever inte vara mogna for grammatik" - en undersökning av lärares förväntningar på elevers kunskaper gällande ordklasser vid studieövergangen till gymnasiet

 • Kristina Isaksson
 • Marie-Louise Östergren

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '