Påverkar elevers uppfattning av tallinjen deras förmåga att räkna subtraktion?

 • Göran Fast
 • Maria Olsson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2011-Jul-01
  Original languageSwedish
  SupervisorIngemar Holgersson (Supervisor), Pia Thornberg (Supervisor) & Jerry Rosenqvist (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '