Patienter med självskadebeteende - Deras upplevelser av sitt beteende och mötet med vården
: Patients who self-mutilate - Their experiences of their behavior and nursing care

 • Annika Larsson
 • Malin Lundin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Aug-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '