Patienters hantering av smärta samt skillnaden mellan mäns och kvinnors smärthantering
: en empirisk studie på inneliggande patienter på sjukhus

Translated title of the thesis: Patients’ pain management and the difference between men´s and women´s pain management: An empirical study on hospitalized patients
 • Per Christensson
 • Jonas Ekwurtzel

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2014-Jun-23
  Original languageSwedish
  SupervisorMalin Sundström (Supervisor) & Liselotte Jakobsson (Examiner)

  Educational program

  • Study Programme in Nursing

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

  Cite this

  '