Patienters upplevelser av att leva med åldersförändringar i gula fläcken - en litteraturstudie
: Living with age-related macular degeneration from the patient’s perspective

 • Åsa Emsfors
 • Charlotte Kjellander

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '