Pedagogik för begreppsutveckling på fritidshemmet
: erfarenheter före och efter en riktad insats

  • Annie Johansson
  • Jolanta Månsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2018-May-25
Original languageSwedish
SupervisorBarbro Bruce (Supervisor) & Tina Kullenberg (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'