Pedagogiska anpassningar i undervisningen för elever i årskurs 1-3
: Vilka stödfunktioner använder lärare till elever i läs- och skrivsvårigheter?

Translated title of the thesis: Pedagogical adaptions in the teaching of students in 1-3.: What support functions do teachers use for students with reading and writingdifficulties?
  • Nellie Brink
  • Therese Ravn

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jun-30
Original languageSwedish
SupervisorCamilla Forsberg (Supervisor) & Kristina Juter (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'