Personalchefer och personalstrategers syn på kompetens och kompetensutveckling i en tid av generationsväxling

 • Else Håkansson
 • Johan Olofsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '