Planera, utföra och bedöma i ett kooperativt klassrum
: En fallstudie med två erfarna lärarkollegor

Translated title of the thesis: Plan, teach and assess in a cooperative classroom
  • Mari Anderberg
  • Emma Rubensson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2023-Dec
Original languageSwedish
SupervisorPer Blomberg (Supervisor), Örjan Hansson (Assessor) & Petra Magnusson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'