"Provet berör ju betyget, och sen göra bra ifrån sig"
: - en studie av hur elever i årskurs fem uppfattar bedömning

 • Jonas Malmqvist
 • Linnea Rohlin

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2011-Jan-20
  Original languageSwedish
  SupervisorLars-Erik Nilsson (Supervisor) & Torgny Ottosson (Examiner)

  University credits

  • 22,5 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '