Psykosocial arbetsmiljö och hälsopromotion i två olika nationella kulturer - en komparativ studie mellan Sverige och Brasilien

 • Louise Carlsson Örning
 • Johanna Larsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '