Rättning – hjälper eller stjälper? - en intervjustudie med lärare och elever i åk 5-6 om rättning inom svenska

 • Melita Madura
 • Lina Martinsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '