Rörelse i förskolan
: En studie om pedagogers förhållningssätt, syfte och arbete med den planerade samt oplanerade rörelsen i förskolan

 • Anna Nilsson
 • Sophie Nilsson

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2010-Feb-26
  Original languageSwedish
  SupervisorHåkan Sandgren (Supervisor) & Eva Svederberg (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '