Rektorer-Klasslärare-Specialpedagoger - vilka kunskaper har de om stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter?

 • Martina Andersson
 • Emma Boberg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '