Rektorers sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan
: och anställdas uppfattning av uppdraget

Translated title of the thesis: The heads of preschools way of organizing the systematic quality work: and the employees’ perception of the profession
  • Alexandra Bylund
  • Terese Mårtensson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021-Jan-20
Original languageSwedish
SupervisorMargaretha Källqvist (Supervisor) & Hilma Holm (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'