Relationsmarknadsföringens roll vid offentlig upphandling En fallstudie av ett litet företag i krisberedskapsbranschen

 • Erik Kulander

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-May-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '