Revisionens värde - Vilka faktorer påverkar revisionens värde?

 • Anna Lindhoff
 • Betina Silfverberg

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '