Revisorns etiska dilemma,var går gränsen för oberoende?

 • Lotta Hansen
 • Veronica Isaksson

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2008-Jul-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Law (505)

  Cite this

  '