"Så att man delar med sig av sina tankar och funderingar" - En studie om elevers attityder till aktiviteter i samband med läsning

 • Ann-Sofie Ntumba
 • Camilla Welin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '