”Sånt tar man upp när det kommer spontant”
: en undersökning av hur lärare arbetar med HBT-frågor i den svenska skolan i förhållande till likabehandlingsplanerna

 • Sofie Engelbrektsson

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2013-Apr-24
  Original languageSwedish
  SupervisorSinikka Neuhaus (Supervisor)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)
  • Gender Studies (50902)

  Cite this

  '