Sagor och berättelser i den mångkulturella förskolan - en undersökning om hur pedagoger i förskolan använder sagor och berättelser för att främja flerspråkiga barns språkutveckling

 • Susanna Kjellqvist
 • Sandra Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '