Samlingar i förskola och förskoleklass - en undersökning av hur nio lärare talar om samlingar

 • Krister Bengtsson
 • Marie Persson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '