Samverkan vid övergång från förskola till skola
: en studie om samverkan mellan olika aktörer i övergången med fokus på barn i behov av särskilt stöd

  • Stina Halstead
  • Nina Zandi

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2020-Feb-21
Original languageSwedish
SupervisorAnnika Bondesson (Supervisor) & Anna Linge (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'