Självförtroende, koncentration och glädje! Om musicerande och ungdomars skolprestationer

 • Maria Eriksson
 • Stina Stiberg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-May-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '