Sju förskollärares uppfattning om kulturellt arbete i förskolan
: Att arbeta med läroplansmålet ”att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer” som utgångspunkt.

  • Linnea Olsson
  • Madelene Tano

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2020-Dec-15
Original languageSwedish
SupervisorHilma Holm (Supervisor) & Ingemar Ottosson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'