Sjuksköterskans erfarenhet av att närstående närvarar vid återupplivningsförsök inom slutenvården
: en allmän litteraturstudie

Translated title of the thesis: Nurses experience of family presence during resuscitation attempts in-hospital care
  • Malou Kastman
  • Kajsa Lundin

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Feb-21
Original languageSwedish
SupervisorGerd Röhndal (Supervisor) & Lina Behm (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'