Sjuksköterskans stöd vid smärtbehandling av patienter med cancerrelaterad smärta
: En litteraturstudie om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

 • Carin Angrén Nyborg
 • Sara Henriksson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2010-Jun-28
  Original languageSwedish
  SupervisorEwa Angsmo (Supervisor)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

  Keywords

  • cancer
  • pain
  • management
  • treatment
  • intervention
  • nursing

  Cite this

  '