Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på sjukhus under sitt första yrkesverksamma år

  • Tamara Dojcinovic
  • Julia Stjärnfeldt

Student thesis: Bachelor

Date of Award2020-Feb-06
Original languageSwedish
SupervisorCecilia Gardsten (Supervisor) & Susanne Lindskov (Examiner)

Educational program

  • Study Programme in Nursing

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this

'