Skärskådad särskoleelev
: en studie om innehållet i pedagogiska utredningar som skrivs inför mottagnade av elever i grundsärskolan

  • Sofia Norell

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2020-Oct-16
Original languageSwedish
SupervisorKerstin Ahlqvist (Supervisor) & Carin Roos (Examiner)

Educational program

  • Special Education Teacher Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'