Skönlitteraturen visar vägen - en studie om ett projekt med fokus på skönlitteratur och dess betydelse för elevers läsförståelse

 • Lena Nilsson
 • Malin Sahlé

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2006-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '