”Skolan skall sträva efter att erbjuda barn daglig fysisk aktivitet”!
En studie om läroplanstilläggets tolkningsbarhet gällande fysisk aktivitet under skoldagen

 • David Johansson
 • Petronella Göthed

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2010-Dec-09
  Original languageSwedish
  SupervisorMagnus Blixt (Supervisor)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '