Skrift - en upptäckt? Är läs- och skrivsituationer ett lärandeområde som ges pedagogiskt utrymme i förskolans rollek?

 • Ulrika Andersson
 • Sara Astgård

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '