Små men även stora besvär
: En studie om hur fritidspedagoger arbetar för att bemöta socialt ängsliga barn på fritidshemmet

 • Jasmina Demiraca
 • Frida Karlsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2015-Aug-05
  Original languageSwedish
  SupervisorKenny Schylander (Supervisor) & Charlotte Tullgren (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '