Social rekrytering
: en kvalitativ studie som behandlar fyra organisationers och fyra professionella aktörers tankar om rekrytering oc sociala medier.

 • Linda Erlandsson
 • Lina Larsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2011-May-16
  Original languageSwedish
  SupervisorMichael Johansson (Supervisor), Martin Wetterstrand (Supervisor) & Carin Linander (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

  Cite this

  '